Medezeggenschapsraad

MR-foto

 

Van ouders, aan ouders 

       

Beste mede-ouders,

 

De MR, we kennen deze afkorting bijna allemaal, maar wat doet de MR precies? En wie zijn het eigenlijk? Heb ik ook nog inbreng? Zomaar even 3 vragen die wij zelf ook hadden voordat wij een intrede maakten bij de Medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Wyck. 

 

We sturen jullie dit bericht om ons kort voor te stellen en ons wat zichtbaarder op te stellen zodat iedereen weet dat wij er zijn en wat wij namens alle ouders doen. De MR bestaat uit een deel leraren (lerarengeleding) en een deel ouders (oudergeleding).  

 

Lerarengeleding:

Thijs Kasdorp (voorzitter) | Marije van Mourik | Monique Knubben  

 

Oudergeleding:

Katerina Maslava | Roland van der Flier | **VACATURE**

 

Hier volgt een korte introductie van de ouder- en lerarengeleding:

 

Katerina Maslava: 

Ik ben moeder van Natalie (groep 3) en Raphael (groep 1) en werk als Financial controller bij Desolenator B.V. Onze kinderen studeren al bijna een jaar bij de basisschool Wyck en wij zijn heel tevreden met de leerkrachten, met de interne en externe omgeving en de manier waarop ze de nieuwe school besturen! 

 

Ik ben het helemaal eens met de grondwaarden van de school "een kind voor de toekomst voorbereiden" daarom wilde ik graag meedenken en samenwerken met de MR om dit mooie doel te realiseren!

 

Roland van der Flier:

Vader van Victoria (groep 4) en ergens in oktober krijgt ze er een broertje bij! In het dagelijks leven Capability Manager bij VodafoneZiggo en veel bezig met het verbeteren van onze chat en messaging applicatie. 

 

Ik ben bij de MR gegaan om meer betrokken te zijn bij de school van mijn dochter en op die manier te ondersteunen en mee te denken in de beleidvorming van de school. Ik ben in januari 2021 hiermee gestart en het bevalt me uitstekend! 

 

Vacature:

Hier zou zomaar jouw introductie kunnen staan een volgende keer. Join us! 

 

Thijs Kasdorp:

Ik ben leerkracht in de bovenbouw (groep 6-7-8). Daarnaast verantwoordelijk voor de schoolverlatersprocedure; advies en begeleiding van de leerlingen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Na 18 jaar als leerkracht op bs Sint Pieter werkzaam te zijn geweest, werk ik nu alweer voor het 11e jaar met veel plezier op bs Wyck. Sinds 8 jaar ben ik lid van de MR, waarvan de afgelopen 5 jaar als voorzitter. 

 

Als voorzitter van de medezeggenschapsraad stel ik o.a. de agenda op en leid ik de vergadering. De agenda van de vergadering wordt opgesteld in samenspraak met directie. Ik acht het van groot belang dat ook de oudergeleding van de MR, die alle ouders van de school vertegenwoordigt, onderwerpen aandraagt en bespreekbaar maakt. Zowel school als ouders hebben tenslotte hetzelfde doel: voorwaarden scheppen voor een optimale ontwikkeling van de kinderen, waarbij het welzijn van het kind leidend is.

 

Marije van Mourik:

Al ruim 8 jaar ben ik als leerkracht werkzaam op basisschool Wyck. Ik heb voornamelijk les gegeven in de bovenbouw, maar sinds dit schooljaar ben ik ook te vinden in cluster 3-4-5. Ondertussen sta ik bijna 12,5 jaar voor de klas en doe dit nog steeds met heel veel plezier.


Samen met mijn vriend wonen we sinds 3 jaar in Biesland. We hebben 2 kinderen; Elise (2 jaar) en in januari ben ik bevallen van onze zoon Tuur. Onze kinderen gaan op mijn werkdagen naar de opvang binnen ons kindcentrum. 

 

Sinds 2016 behoor ik tot de lerarengeleding van de MR. Als lid van de MR denk ik graag mee over de ontwikkelingen van de school, waarbij je als leerkracht ook advies en/of instemming mag geven. Het is zeer leerzaam en zinvol om samen met directie te praten over beleid, schoolorganisatie en visie op onderwijs. Samen met de andere MR leden streven we ernaar om de belangen van ouders en personeel zo goed mogelijk te behartigen, maar vooral dat onze leerlingen goed onderwijs krijgen en een fijne schooltijd hebben.

 

Monique Knubben:

In 2016 ben ik komen werken als kleuterleerkracht binnen ons kindcentrum. Sinds 2018 werk ik als intern begeleider voor de onder/middenbouw. De laatste jaren is daar het werk als aandachtsfunctionaris, reken- en leesexpert en het doorontwikkelen van ons schoolarrangement aan toegevoegd. Hierdoor heb ik geen lesgevende taken meer, maar ben ik vooral bezig met allerlei bouwstenen om goed onderwijs te kunnen geven aan onze kinderen. Toen drie jaar geleden een vacature kwam binnen de personeelsgeleding van de MR, was dat een mooi verlengde van mijn werkzaamheden. De samenwerking van ouders en leerkrachten in deze vind ik een heel belangrijke; we willen immers allemaal dat onze kinderen met plezier naar school komen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

Wat doen wij bij de MR

Tijdens onze vergaderingen worden allerlei zaken besproken waar vaak ook instemming/advies voor nodig is van de volledige MR. Voorbeelden hiervan zijn; het jaarplan, stand van zaken personeel/vacatures, beleid ouders in school, verantwoording NPO-gelden etc.

 

Daarnaast kunnen wij signalen bespreken die wij opvangen van andere ouders mbt de beleidsvoering in en rondom de school en dit bespreken met de volledige MR. Ook schuift Ruud Moers een deel van de vergadering aan om zo onze agendapunten te bespreken. Op deze manier weet je ook dat het punt dat je inbrengt meteen bij de directie ligt en de juiste aandacht krijgt. 

 

Welke inbreng heeft een ouder (wel of geen lid van de MR)

De oudergeleding binnen de MR heeft een sterke stem. Als wij iets inbrengen wordt dit met iedereen besproken en meegenomen in de besluitvorming. Als je geen lid bent van de MR en wel iets wilt inbrengen dan kan dit altijd via ons of via de lerarengeleding. Wij houden je dan ook op de hoogte van dit punt. 

 

De MR, dat lijkt me ook wel wat! 

Dan hebben we goed nieuws voor je. Op dit moment zoeken wij nog 1 ouder-lid. Daarnaast ben je standaard 3 jaar lid van de MR. Als er verder geen kandidaten zijn dan mag je weer langer blijven zitten, als er meerdere kandidaten zijn dan wordt deze middels een verkiezing geselecteerd. Heb je interesse? Meld dit dan bij 1 van de leden van de MR.

 

Thijs Kasdorp: t punt kasdorp apestaart mosalira punt nl

Marije van Mourik: m punt vanmourik apestaart mosalira punt nl

Monique Knubben: m punt knubben apestaart mosalira punt nl

Katerina Maslava: caterina punt maslova apestaart gmail punt com  

Roland van der Flier: roland.vanderflier@gmail.com 

 

 

1. MR-vergadering 26-09-2022.pdf

2. MR-vergadering 17-11-2022.pdf

3. MR-Vergadering 16-01-2023.pdf

4. MR-vergadering 13-03-2023.pdf

5. MR-vergadering 15-05-2023.pdf

6. MR-vergadering 03-07-2023.pdf

7. MR-vergadering 25-09-2023.pdf

8. MR-vergadering 13-11-2023.pdf

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren