Onze school

Basisschool Wyck biedt passend en groepsoverstijgend onderwijs als voorbereiding op de toekomst. Ons succes is te danken aan onze gemêleerde populatie, de intensieve samenwerking met partners en het werken in clusters. En aan onze 4 speerpunten:

 

 * Samen ontwikkelingsgericht,

flexibel en Spelen(d) leren in een doorgaande lijn

 

* Passend onderwijs van peuter naar puber:

exclusief waar het moet, inclusief waar het kan

 

* Samen gezond en met plezier spelen en ontwikkelen,

met duidelijkheid en ‘gouden regels’

 

* Verhalen vertellen en grenzen verleggen

om talenten zichtbaar te maken met middelen die passen bij deze tijd

“Nieuwsgierig naar jou! Wij geven op een open, persoonlijke manier ontwikkelingsgericht onderwijs aan de kinderen die ons worden toevertrouwd”

Ons onderwijs

Onze school richt zich op een brede opvatting van onderwijskwaliteit. Die wordt gekenmerkt door 3 kwaliteiten: kwalificatie (wat kun je leren?), socialisatie (jij in relatie tot de ander) en subjectificatie (jij in het geheel tot de wereld ) (Biesta, 2015). Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. 

Vergroot je wereld

Het MosaLira-motto ‘Vergroot je wereld’ is op ons lijf geschreven, in de allereerste plaats door de uiteenlopende achtergronden van onze leerlingen en onze locatie, middenin het centrum van Maastricht. Als Euregioschool in de binnenstad bieden we naast de kernvakken Franse les. Ook zijn we een Toon Je Talent-school, streven we de doelen van de Gezonde School na en zorgen we voor een passend aanbod voor zowel leerlingen met ontwikkelingsvoorsprongen als -achterstanden en alle niveaus daar tussen.

 

Doelen en leerlijnen

Bij de peuters en kleuters volgen we de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE-) methode ‘Speelplezier’. Halverwege groep 3 stappen we over op het werken volgens doelen en leerlijnen. Soms gebruiken we daarbij nog methodes, maar het is vooral de kennis van de leerlijnen van onze leerkrachten die onze leerlingen verder brengt in hun ontwikkeling. Als middel bij het leren gebruiken we Snappet, een digitaal onderwijsplatform. Onze ondergrens is het behalen van de referentieniveaus. De gemiddelden waartegen onze leerlingen afgezet worden, wegen we onder meer aan de hand van Cito en SNAPPET.

snappet

huisstijl

Meisje

huisstijl

De buurt

Basisschool Wyck is gelegen in het gelijknamige en gezellige stadsdeel Wyck. Met de Sint Martinuskerk in het midden zijn het hoofdgebouw en de dependance (de blauwe school) op een steenworp van elkaar gevestigd. Pal aan de Maas en grenzend aan winkels en restaurantjes: het is elke ochtend weer een genot om je kind(eren) hier naar school te brengen. 

Nauwe betrokkenheid

Onze betrokkenheid met de buurt is groot. Iedereen die hier leeft, weet van onze school. We werken samen met Kumulus, gaan op bezoek bij de muziekschool, en doen elk jaar mee met het Schone Maas-project. Met carnaval knutselen we voor de etalages van omliggende ondernemers, die ons op hun beurt sponsoren. Ouders zijn een belangrijke educatieve partner op onze school. Ook voor hen zijn er volop manieren om betrokken te zijn. 

Gezonde en Veilige school

Oog voor diversiteit

Aandacht voor cultuur

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren