Samen Spelen Kinderopvang

Samen Spelen is in 2014 geboren uit een initiatief van ouders, die een kleinschalige kinderopvangorganisatie zijn gestart. Inmiddels is Samen Spelen een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen spelen, ontwikkelen en lekker zichzelf kunnen zijn in een kinderdagverblijf, peuteropvang of BSO. Samenwerking met ouders, basisschool en organisaties in de wijk zorgen er voor dat wij de opvang voor een kind kunnen bieden die past bij de situatie en wensen van de ouder(s)/verzorger(s).  

“Wij zijn een plek waar kinderen samen spelen en ouders hun kind met een gerust hart naartoe brengen”. 

Kinderdagverblijf Wyck 0-4 jaar

In onze babygroepen staan rust, reindheid en regelmaat centraal. De allerkleinsten volgen zo veel mogelijk het dagritme zoals ze dit van thuis gewend zijn. Vanaf één jaar volgen de kinderen een gezamenlijk ritme, waarin het ‘samen’ centraal staat. 

Vanaf 2 jaar volgen kinderen in de peutergroep een VVE-programma. Spelend leren en ontdekken staat hierbij centraal. Ook dan is er veel aandacht voor het samen: samen zingen, eten, buiten spelen en vooral… heel veel lol maken!

huisstijl

huisstijl

Peuteropvang Wyck 2-4 jaar

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen gebruik maken van onze peuteropvang. Peuters krijgen allerlei activiteiten aangeboden die hun ontwikkeling stimuleren. Er wordt een VVE programma gevolgd, waarbij er veel aandacht is voor het leren van taal. Peuters, Grummelkes en kleuters werken met dezelfde thema’s. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken intensief samen om de doorgaande lijn van peuter naar kleuter zo vloeiend mogelijk te laten verlopen en elk kind zo veel mogelijk aanbod op maat te bieden.

De peuters uit het asielzoekerscentrum (AZC) zijn ook welkom. Zij volgen een speciaal programma in hun eigen groep voor kinderen waarvan Nederlands niet de moedertaal is (NT2). Voorop staat dat kinderen de tijd krijgen om te wennen en zich veilig voelen in de groep. Door spelen, bewegen, muziek maken en ontdekken met materialen, leren kinderen de Nederlandse taal. Wanneer kinderen er aan toe zijn, nemen de kinderen deel aan activiteiten en ontmoetingsmomenten binnen het kindcentrum. Bijvoorbeeld samen buiten spelen met de andere peuters en kleuters, meedoen aan de blokaflsuiting of samen picknicken in het park! 

Samen zijn

Persoonlijke aandacht

Ontwikkelen van talenten

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren