Prikbord

Nieuws & agenda


Infomail directie
30 november

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Graag willen wij u weer informeren over lopende zaken in ons kindcentrum. Er staat weer een drukke periode voor de deur en op dit moment, aan de vooravond van een nieuwe persconferentie, willen we graag kort terugblikken en vooruit kijken.

 

Afgelopen periode
We zijn dit schooljaar goed en positief gestart met onze volledige bezetting en onze normale werkwijze, we hebben met passende maatregelen een inloopavond kunnen organiseren, een hele leuke kinderboekenweek gehad en we hebben de vrijdag voor de herfstvakantie met ons hele kindcentrum kunnen bouwen aan onze inhoudelijke samenwerking en de verdere ontwikkeling naar de toekomst.

 

Halloween-/Lampionnentocht
Morgen 12 november is het zover…. We mogen eindelijk weer ons gezellige/griezelige, afhankelijk van welke tocht u doet, ‘najaarsevent’ houden. We leven hierbij alle, op dit moment geldende maatregelen na, zodat we de avond op een veilige manier kunnen laten doorgaan. Voor de mensen die zich hebben aangemeld…. Tot morgen!

 

Oudergesprekken
Het is inmiddels lang geleden dat we ‘ouderwets’ oudergesprekken konden voeren met u en onze leerlingen. Komende week zullen deze weer plaatsvinden voor alle leerlingen t/m groep 7. Hiervoor hebben jullie kunnen intekenen via Schoudercom.
Ons uitgangspunt is dat de gesprekken op school kunnen plaatsvinden. Wenst u dit liever via MS Teams te doen, geef dit dan tijdig aan bij de groepsleerkracht. We vragen u in de gebouwen en op de gangen een neus-mondmasker te dragen en de teamleden zullen de 1,5 meter en ventilatie in de lokalen garanderen. Op maandagavond zijn de gesprekken van cluster 3-4-5 in het hoofdgebouw.
Vanaf dit moment willen we ook de administratieve kant van de oudergesprekken weer op orde brengen. De leerkrachten zullen u vragen om te tekenen voor de gevoerde gesprekken.

 

Personeel
Het lerarentekort begint nu ook in Maastricht nijpend te worden. Ook binnen MosaLira. Hierdoor komt het onderwijs van onze collega-scholen in het speciaal onderwijs in het gedrang. Zonder de solidariteit van andere MosaLira-scholen, zullen er klassen structureel naar huis gestuurd moeten worden. Omdat wij als basisschool Wyck ook een beroep hopen te doen op onze collega’s wanneer wij dit nodig hebben, hebben we als team besloten tijdelijk, tot aan de Kerstvakantie, een steentje bij te dragen. Het probleem is hiermee natuurlijk niet opgelost, maar het onderwijs in het speciaal basisonderwijs kan wel gecontinueerd worden. Concreet betekent dit dat meester Mike op donderdag zal gaan helpen en juf Debbie op vrijdag. Zij kunnen door onze eigen teamleden opgevangen worden.
Het zal u niet ontgaan zijn, maar juf Marije is al enige tijd in blijde verwachting en zij zal na de Kerstvakantie met zwangerschapsverlof gaan. Ons voortschrijdende inzicht met betrekking tot het lerarentekort heeft ervoor gezorgd dat we onze bezetting zodanig hebben ingericht dat we ook haar verlof intern kunnen oplossen. Als het goed is, zijn dan weer andere scholen aan de beurt om de collega’s in het speciaal onderwijs te ondersteunen.

 

Gymzaal
Het blijkt een hele klus te zijn om een gymzaal te renoveren, maar inmiddels is het gelukt. We kunnen de zaal gebruiken en met name juf Danique is er erg blij mee. Er moeten komende periode nog enkele werkzaamheden verricht worden, maar daar zullen we lang niet meer zoveel hinder van ondervinden als in de afgelopen 5 maanden.

 

Graag wijzen we u nog even op enkele belangrijke data. Op 6 december is er een studiedag en ook op vrijdag 24 december is er een studiedag. De leerlingen zijn deze dagen dan ook vrij.

 

Voor nu wensen wij u nog een prettige avond en we zien u misschien morgen en anders sowieso komende week bij de oudergesprekken.

 

Met vriendelijke groet,

Team Samen Wyck

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren